AVISO LEGAL

DATOS DA EMPRESA
En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:

Nome da empresa: SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA
C.I.F: V70052386
Sede rexistrada: P.I. PICUSA, VIAL F, NAVE 2A, O COUTO 15900 - PADRÓN (A CORUÑA)
Teléfono: 981811318
Correo electrónico para fins de comunicación: info@apementeira.com
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA serán consideradas efectivas, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.


CONDICIÓNS DE ACCESO E USO
Este aviso legal regula o uso do sitio web www.apementeira.com (en adiante, THE WEB), do que é o propietario SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA.
A navegación web de SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden modificarse.
O sitio web e os seus servizos son de libre acceso, porén, SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA condiciona o uso dalgúns dos servizos ofrecidos no seu sitio web previamente completado do formulario correspondente.
Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como os seus códigos de deseño e fonte, constitúen un traballo cuxa propiedade pertence a SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA, sen a cal se pode entender cedido ao Usar ningún dos dereitos de explotación sobre eles máis que o estritamente necesario para o uso correcto do sitio web.
O usuario garante a autenticidade e puntualidade de todos os datos que comuniquen a SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA e será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas feitas.
O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e este aviso legal. O usuario será responsable ante SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA ou a terceiros por calquera dano que puidese causar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.


POLÍTICA DE ENLACES E EXPOSICIÓNS DE RESPONSABILIDADES
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido. doutras páxinas da rede. Do mesmo xeito, non garantirá a dispoñibilidade técnica, a exactitude, a veracidade, a validez ou a legalidade de páxinas distintas á súa propiedade á que se pode acceder a través das ligazóns.
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que os usuarios de WEB puidesen derivar de navegar nel. En consecuencia, SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA non se fai responsable, en ningún caso, de calquera dano que o navegador poida sufrir o usuario.


USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS
Este sitio web pode recoller datos dos seus visitantes mediante o uso de cookies. Consulte a política de cookies, se procede.
O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, e pode, se o desexa, impedilo de ser instalado no seu disco duro.


PROTECCIÓN DE DATOS
No caso de que se recompilen datos persoais na web, para máis información consulte a política de privacidade.


Volver arriba