AVISO LEGAL

Nota informativa sobre o tratamento de datos persoais a clientes

Estimado cliente, coa presente nota SAT A PEMENTEIRA desexa informarlle sobre o tratamento dos seus datos persoais.

 

1. Finalidade (bases xurídicas do tratamento)

Os datos persoais que nos proporcione, así como os obtidos durante a navegación no noso/s sitio/s serán utilizados para as seguintes finalidades:

a) Prestar o servizo de rexistro no sitio e os servizos relativos no seu caso, por requisitos previos á estipulación dos contratos de venda e para a súa execución (execución do contrato entre as partes);

b) Por esixencias de natureza operativa, de xestión, administrativa e contable, incluídas as comunicacións por correo electrónico de facturas comerciais (para cumprir coas obrigacións establecidas pola lei e/ou regulamentos, en particular en materia fiscal);

c) Consentir o acceso e a navegación ao/o sitio/s, elaborar estatísticas anónimas sobre a súa utilización, controlar o funcionamento e comprobar posibles responsabilidades en caso de actos ilícitos (interese lexítimo de SAT A PEMENTEIRA);

d) Desenvolver actividades de márketing, de información comercial e actividades promocionais, incluído o envío de newsletters e material publicitario a través de aplicacións de mensaxería no seu caso. (Con consentimento explícito). 

A entrega de datos para as finalidades contractuais dos puntos a), b) e c) é obrigatorio (a súa ausencia, non permitirá seguir co contrato de venda e a prestación dos correspondentes servizos).

Para a finalidade de márketing do punto d) solicitaráselle o seu consentimento, sen prexuízo do dereito de revogación en calquera momento (sen prexudicar a legalidade do tratamento anterior).

 

2. Cookies

SAT A PEMENTEIRA tamén desexa informarlle que, ao acceder aos sitios indicados, poderanse enviar “cookies” ao seu computador, segundo as modalidades de uso dispoñibles nas diferentes páxinas de cada sitio.

 

3. Comunicación de datos - Trasferencia de datos a externos

Os datos persoais solicitados poderán ser comunicados, segundo a súa competencia específica, ás administracións públicas para o desempeño das súas funcións institucionais, a entidades bancarias, a suxeitos especializados na xestión de sistemas de información e/ou sistemas de pago, a suxeitos que proporcionen bens e servizos ofrecidos por SAT A PEMENTEIRA, a suxeitos que realicen actividades de transporte ou envío, a suxeitos que SAT A PEMENTEIRA empregue para actividades promocionais, publicitarias, de márketing e comunicación, a bufetes de avogados e consultoras, a suxeitos encargados da contabilidade ou de auditoría e a autoridades públicas para o cumprimento da lei.

Os datos persoais non serán, en ningún caso, obxecto de difusión.

Na medida estritamente necesaria para a execución da relación contractual, os seus datos persoais poden cederse a terceiros, por exemplo provedores de produtos e/ou servizos, situados tanto dentro da Unión Europea como fóra da mesma. Calquera transferencia fóra da UE está regulada por contratos específicos deseñados para esixir que o destinatario cumpra coas garantías adecuadas requiridas pola lexislación vixente.

 

4. Aspectos xerais 

O tratamento dos seus datos persoais poderá consistir, ademais de na súa recollida, no seu rexistro, conservación, rectificación, comunicación e cancelación de forma automatizada ou semiautomatizada e a súa conservación farase en formato papel e/ou soporte electrónico/ informático/óptico.

Todos os datos persoais tratados por SAT A PEMENTEIRA están protexidos por adecuadas medidas de seguridade, segundo está previsto na lexislación vixente e durante o tempo estritamente necesario para cumprir as finalidades mencionadas no punto 1.

Para as finalidades descritas nos puntos a) e b), os seus datos conservaranse durante o período previsto pola lei.

Para a finalidade descrita no punto c) os datos serán conservados durante 2 anos.

Para a finalidade descrita no punto d) os datos serán conservados ata a revogación do consentimento ou a interrupción da relación contractual.

De acordo ao previsto no art.13 do RGPD (EU) 2016/679, lembrámoslle que vostede ten dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, a rectificación, a cancelación dos mesmos (cando corresponda) ou limitación do seu tratamento. Tamén ten dereito a revogar a autorización para tratar os datos para os que deu o seu consentimento, así como o dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control para a protección de datos persoais.

Todos os dereitos anteriormente descritos poden exercerse remitindo un correo electrónico á dirección: info@lospimientosdepadron.com. Responderémoslle sen demora.

O Titular do tratamento é SAT A PEMENTEIRA, na persoa do representante legal pro tempore, con sede legal en Polígono Industrial Picusa, Viario F, Nave 2 A - 15915 - Padrón - A Coruña.

SAT A PEMENTEIRA ten a tarefa de xestionar de forma coherente, conforme ao consentimento e garantir o exercicio dos dereitos anteriormente mencionados.

SAT A PEMENTEIRA está sempre accesible, para calquera aclaración, na dirección de correo electrónico: info@lospimientosdepadron.com


En cumprimento da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informámoslle que o presente sitio web "www.lospimientosdepadron.com" é propiedade e está xestionado pola Sociedade Agraria de Transformación A Pementeira (de agora en adilante O Titular), con domicilio en Polígono Industrial Picusa, Vial F, Nave 2A, Padrón, 15915 – A Coruña, España. CIF: V70052386.
Volver arriba