DEVOLUCIÓNS


MOTIVO: CAMBIO DE OPINIÓN


A) DEVOLUCIÓN DE PEMENTOS: Se o pedido xa foi procesado, pola propia natureza perecedoira do produto, non se permite, con carácter xeral, a devolución do mesmo. Isto é debido a que son produtos altamente perecedoiros e os prazos de devolución superan en gran parte a vida útil dos produtos. Estes produtos, por tanto, non terán dereito ao desistimiento polo comprador a tenor do Art. 45-b da Lei 47/2002 de 19 de Decembro pola que se regula a Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo con respecto ás Vendas a distancia.


B) DEVOLUCIÓN DE MARMELADA: Se o pedido xa foi procesado, vostede ten até 7 días naturais a partir do día seguinte da recepción dos seus produtos para desistir da compra e devolver os produtos adquiridos. Neste caso, vostede farase responsable dos custos de envío da devolución.
Unha vez que os produtos nos foron devoltos serán inspeccionados pola nosa banda. Os produtos non deberan ser usados, debendo conservar a súa embalaxe e precinto orixinal e atoparse nas mesmas condicións nas que se adquiriron.

O cliente debe asegurarse de que o produto está correctamente embalado previamente á súa devolución para evitar que se dane no transporte.
Unha vez recibido e comprobado o perfecto estado dos produtos devoltos, a devolución do importe será procesada dentro dos 14 días desde a recepción do produto, na mesma forma na que foi realizada.

MOTIVO: CASOS NOS QUE A MERCADORÍA CHEGA CON DANOS QUE IMPIDEN O SEU CONSUMO OU HAI UN ERRO NO PEDIDO ENVIADO


A Pementeira garante a frescura e calidade de todos os seus produtos. Por iso, se o produto non cumpre co acordado no pedido, existe algunha incidencia que impida o seu consumo ou se houbo calquera erro no pedido, o cliente disporá dun prazo de 24 horas desde a recepción do pedido para comunicar a incidencia detectada, expondo clara e detalladamente os motivos da súa non conformidade acompañando as probas de que dispoña.

Non se admitirán reclamacións que superen ese período de tempo.


Á recepción da mercadoría é importante que se asegure de que os produtos chegaron coa súa embalaxe en bo estado. Dispomos de 24 horas para argumentar con garantías á empresa de transportes unha anomalía orixinada polo transporte da mercadoría.

No mesmo momento que reciba o pedido, estando presente o transportista, se aprecia algunha destas incidencias, por favor, déixeo por escrito no albarán de entrega que lle ofreza o transportista para asinar. Así, no caso de que despois, revisando a compra, atope que algún artigo puido sufrir algún dano durante o transporte, seranos máis fácil reclamar para proceder á devolución do producto.


Para indicarnos que o seu pedido está defectuoso ou non se corresponde co previsto deberá porse en contacto connosco a través do noso teléfono 00 34 981 81 13 18, enviarnos a súa consulta a través do noso formulario de contacto ou escribirnos ao correo electrónico info@lospimientosdepadron.com.
Non esqueza indicarnos o número do seu pedido xunto cos motivos da reclamación.


Nós porémonos en contacto con vostede para liquidar esta situación, o cal poderá supor a devolución do importe dos produtos rotos/deteriorados do seu pedido ou a substitución dos devanditos produtos.


Volver arriba