POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Estás informado de que os datos persoais que forneces voluntariamente, a través das distintas formas da web, serán tratados por SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA con enderezo en P.I. PICUSA, ROAD F, NAVE 2A, O COUTO 15900 - PADRÓN (A CORUÑA), que cumpre as medidas de seguridade esixidas pola lexislación vixente en materia de protección de datos persoais. O propósito deste tratamento descríbese en cada un dos formularios establecidos no sitio web onde proporcionou os seus datos.

Os datos facilitados non serán transferidos a terceiros, excepto nos casos en que exista unha obriga legal, e manterase durante o tempo necesario para cumprir a súa solicitude, sempre que non indique o contrario exercendo o seu dereito de desistencia ou o tempo que sexa necesario. cumprir obrigas legais e resolver posibles responsabilidades que poidan derivarse do cumprimento da finalidade para a que se recolleron os datos.
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA non elaborará ningún tipo de "perfil", baseado na información proporcionada. Non se farán decisións automatizadas baseadas en perfís.

Así mesmo, SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN A PEMENTEIRA cancelará ou rectificará os datos cando sexan inexactos, incompletos ou non necesarios para o seu propósito, de acordo co disposto na lexislación vixente sobre protección de datos persoais.

Aínda que non nos informe doutro xeito, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que aceptas notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para usalos para poder fidelizar as partes.
O usuario pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, eliminación, oposición, limitación de procesamento, portabilidade de datos e non estar suxeito a decisións automatizadas e individualizadas, en relación co afectado do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anterior. mencionado, ou por correo electrónico a info@apementeira.com, achegando unha copia do seu DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivo satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación á Autoridade de Control de Protección de Datos competente, que é a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxa información de contacto é accesible en https. : //sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN PEMENTEIRA adopta as correspondentes medidas técnicas, de organización e seguridade de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.
De acordo co disposto na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder facer comunicacións publicitarias que cremos que poden ser do seu interese, por correo electrónico ou por correo electrónico calquera outro medio equivalente de comunicación electrónica.

Volver arriba