A DIRECTIVA


A directiva actual da S.A.T. A Pementeira está constituída polas seguintes persoas:

Presidenta: Milagros González Refojo

Secretaria: Mª Teresa Pérez Blanco

Tesoreira: Milagros Piñeiro Freire

Vocais: Rosa Diéguez Rarís, Rosa María Pérez Rodríguez y Peregrina Dios Villaverde


Cada produtor/a envasa o seu produto de forma independente, estando indicado na bolsa de A Pementeira a súa referencia, e tamén poderá vender o seu produto directamente (evitando intermediarios/as) ou de xeito conxunto, según a demanda, para poder abastecer os diferentes mercados e ós distribuidores.

Volver arriba